Producten

Schroefinjectiepalen

De schroefinjectiepaal is een paal welke op trillingsvrije en grondverdringende wijze wordt geïnstalleerd door middel van toevoeging van grout. Hierdoor wordt een relatief groot draagvermogen gecreëerd. Dit systeem is uitstekend toepasbaar bij projecten waar geen heitrillingen mogen vrijkomen en een grondverdringend systeem vereist is. 

Stalen buispalen 

Stalen buispalen worden in de grond geheid. Dit is een trillingsarm systeem waarbij de buizen worden samengesteld uit buissegmenten met elk een lengte van circa 1,0 tot circa 5,0 meter. De lengte hierbij is afhankelijk van de situatie en beschikbare werkruimte. De uiteindelijke paallengte wordt niet beperkt door de werkhoogte, maar uitsluitend bepaald door de bodemopbouw en gewenste draagkracht van de palen. 

Casing draaipalen

Dit zijn stalen buispalen koud geschroefd in de grond. Dit systeem is trillingsvrij en wordt toegepast in situaties waarbij geen hoog draagvermogen vereist is. 

Anti-ramkraakpalen en anti in- en uitrijpalen

Deze bestaan uit stalen buispalen die tot een aantal meters de grond zijn ingeheid, gevuld met beton en voorzien van volledige wapening. Uit rampproeven is gebleken dat hiermee een zeer effectieve beveiligingsconstructie wordt verkregen. Dit systeem wordt veelvuldig toegepast bij geldautomaten.

Mortelschroefpalen

Dit zijn grondverwijderende palen welke trillingsvrij en geluidsarm in de grond worden geïnstalleerd. Deze palen worden in samenwerking met Hylkema Funderingstechniek B.V. geïnstalleerd.  

Micropalen

De micropaal is een 100% grondverdringende paal. Deze palen hebben een diameter van Ø180 t/m Ø300. Ze worden veel toegepast bij vloeren. Het grote economische voordeel hierbij is dat wij met  één machine het hoofdgebouw kunnen voorzien van boorpalen en de vloeren van micropalen. Deze palen worden in samenwerking met Hylkema Funderingstechniek B.V. geïnstalleerd.